Vážený návštevník, tu si môžete overiť či certifikát bezpečnostného projektu je pravý, pre ktorú spoločnosť bol projekt vypracovaný a či nejde o falošnú kópiu. Číslo certifikátu deklaruje, že jeho držiteľ má vypracovaný bezpečnostný projekt informačných systémov v súlade s §20 zákona č. 122/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
(c) Copyright 2015 EuroTRADING s.r.o. Optimalizované pre FireFox,OPERA,CHROME, SAFARI, IE8. Všetký práva vyhradené. Ste náš 8443 návštevník.