Vážení klienti,


tu si môžete overiť či certifikát Bezpečnostného projektu ( ktorý dostane od nás automaticky každý zákazník spolu s Bezpečnostným projektom ), je pravý a či naozaj konkrétny projekt bol vypracovaný niektorou z našich spoločnosti ( EuroTRADING s.r.o. / TOMIRA s.r.o.) a nejdná sa o falošnú kópiu. Tento certifikát zabezpečí jeho majiteľovi istotu, že konkrétny Bezpečnostný projekt - BPIS bol vypracovaný v súlade s §20 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, prípadne či Dokumentácia GDPR bola vypracovaná so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Overenie pravosti certifikátu